Dane identyfikacyjne

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Opole KRS 0000130413
NIP 751-00-02-415
Regon 531051710
Kapitał zakładowy 1 171 600,00 PLN - opłacony w całości

Dyrektor Regionu Północ
-      Ireneusz Kołtak +48 665-200-266 ireneusz.koltak@pv-prefabet.com.pl
Dyrektor Regionu Południe
-      Piotr Kępa +48 665-034-558 piotr.kepa@pv-prefabet.com.pl

Produkty specjalne

Bariery Delta Bloc
-     Alicja Suduła +48 607-458-592 alicja.sudula@pv-prefabet.com.pl

Rury przeciskowe i studnie zapuszczane
-     Łukasz Chablasek +48 601-546-084 ruryprzeciskowe@pv-prefabet.com.pl

Elementy wielkogabarytowe, profil ramowy
-    +48 601-568-839 pawel.alenowicz@pv-prefabet.com.pl

Zbiorniki P.V. Tank
-     Mariusz Grochowski 77/446-74-02, +48 606-115-928  pvtank@pv-prefabet.com.pl

Rury polimerobetonowe Metromax
-     Łukasz Chablasek +48 607-458-492 metromax@pv-prefabet.com.pl

Wkładki Preco

-     Zachód - Jacek Zysek +48 607-455-096 jacek.zysek@pv-prefabet.com.pl

-     Wschód - Jacek Zysek +48 607-458-596 jacek.zysek@pv-prefabet.com.pl

Kontakt dla projektantów i inwestorów

-     Jacek Zysek +48 607-458-596 lub +48 607-455-096, jacek.zysek@pv-prefabet.com.pl,