Giełda

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował 13 września 2017 roku po raz kolejny giełdę kooperacyjną w ramach projektu „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno”. Tym razem giełda przeznaczona była dla firm z branży budowlanej z północy Opolszczyzny. Pani Wioleta Alenowicz miała okazję dzielić się doświadczeniem firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A. pokazując aktualne problemy branży budowlanej oraz prezentując propozycje rozwiązań. O firmie była mowa w jeszcze jednym punkcie wrześniowej giełdy, mianowicie w wystąpieniu Pani Marzeny Peruckiej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku, z którym od ponad roku trwa współpraca.  

strona1 strona2

bydgoszcz2016

Podczas Targów Autostrada-Polska 10 maja 2017 roku Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 23 zorganizowało seminarium pt. „Drogi betonowe – mądre budowanie na lata”. W seminarium, które objęła honorowym patronatem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzięło udział prawie 300 osób. Poza zagadnieniami dotyczącymi dróg betonowych w ujęciu naukowym, prawnym, wykonawczym i eksploatacyjnym zwrócono uwagę na betonową drogową infrastrukturę podziemną. Pani Wioleta Kalista z P.V. Prefabet Kluczbork S.A. przedstawiła najważniejsze cechy prefabrykowanych elementów do kanalizacji zwracając szczególną uwagę na wysoką jakość produktów, trwałość oraz optymalizację cenową w porównaniu do substytutów.
Po znaczącym skoku technologicznym jaki dokonał się w technologii betonu znaczący rozwój odnotowała także prefabrykacja betonowa. Dziś prefabrykaty betonowe ponownie cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki znakomitej jakości jaką zapewniają najlepsi producenci.  

Czytaj więcej >>>

at

Zapraszamy do obejrzenia naszego katalogu, który umożliwi zapoznanie się z pełną gamą naszych produktów.

W celu uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami techniczno-handlowymi, którzy pomogą i doradzą na każdym etapie realizacji inwestycji.

Zobacz katalog

atat

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. uzyskał aprobaty techniczne wydane przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie pozwalające na stosowanie większości naszych wyrobów do budowy bezciśnieniowych, grawitacyjnych ciągów odwadniających nawierzchni kolejowych oraz podtorzy kolejowych. Aprobaty ważne są do grudnia 2021 roku.

bydgoszcz2016

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Bydgoszczy podczas seminarium z cyklu „Budownictwo Drogowe i Infrastruktura Drogowa” P.V. Prefabet Kluczbork zaprezentowało swoje rozwiązania w temacie „Optymalizacja korzyści i kosztów przy projektowaniu i realizacji kanalizacji z elementów betonowych i żelbetowych”. Reprezentująca firmę Pani Wioleta Kalista przedstawiła niestandardowe rozwiązania betonowych i żelbetowych elementów specjalistycznych, wielkogabarytowych, o zwiększonej odporności na agresję chemiczną oraz kompleksową obsługę inwestycji od projektu poprzez realizację zamówienia po transport i montaż na budowie. W seminarium brało udział grono inwestorów i projektantów z województwa kujawsko-pomorskiego. Stoisko firmy cieszyło się dużym powodzeniem wśród odwiedzających, którzy otrzymywali fachowe doradztwo od Pana Marcina Konkela opiekuna regionu.

nbi

W najnowszym numerze magazynu „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne” ukazał się artykuł na temat nowoczesnych rozwiązań w kanalizacji.

Czytaj więcej >>>

redline
Współczesny beton to wieloskładnikowy kompozyt wykonany z kruszywa, cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych oraz wody, zaś technologia betonu to dziś prawdziwa inżynieria materiałowa. Optymalne połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskanie materiału, który z powodzeniem spełnia podstawowe kryteria „dobrego betonu” produkowanego z troską o założenia proekologiczne oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie rosnące coraz bardziej wymagania dotyczące trwałości budowli betonowych, szczególnie narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska (inżynieria podziemna, obiekty oczyszczalni ścieków) powodują, że sprawą istotną staje się zapewnienie coraz dłuższej eksploatacji tego typu obiektów. Zróżnicowane oddziaływania środowiskowe, często nie do końca określone przez projektanta (chemiczne, mechaniczne, temperaturowe), na które narażona jest konstrukcja kanału, studni czy rury, wymagają stosowania betonów o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć poprzez optymalny dobór składników, technologię wykonania czy dodatkowe zabezpieczenia powierzchniowe, które mogą przedłużyć „żywotność” kanału.

 

wielkanoc2016

list intencyjny m

Podpisanie w dniu 1 lutego 2016 przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Listu Intencyjnego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku jest wyrażeniem chęci współpracy obu Stron w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Transfer wiedzy będzie owocny dzięki działaniom o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym oraz wysokiej klasy wyposażeniu laboratorium. Poprzez tą współpracę młodzież będzie mogła kształcić się z nowoczesnych rozwiązań technologii i norm oraz zwiększać swoje kompetencje w zakresie technologii betonu. Organizowane będą wykłady branżowe dla uczniów i pokazy dydaktyczne. Najlepsi uczniowie będą odbywać u nas praktyki zawodowe przewidziane w toku nauki oraz staże.
Naszą firmę reprezentowali Krystian Stefan, Tomasz Pużak oraz Wioleta Kalista, natomiast stronę ZSP Panie Marzena Perucka oraz Joanna Sarna.

Boze Narodzenie

mikolaj
Św. Mikołaj nie zapomniał o naszych dzieciach i zaszczycił nas swoją obecnością w dniu 10 grudnia 2015r. Dzieci z niecierpliwością wyczekiwały na zaproszonego gościa. Św. Mikołaj przywitał wszystkie dzieci i ich rodziców, żartował i zabawiał wszystkich. Nie był to jednak koniec atrakcji. Nasz Mikołaj zabrał i oprowadził starsze dzieci po hali produkcyjnej, hali kruszyw oraz magazynie, opowiadając przy tym historię firmy oraz procesy produkcji naszych wyrobów. Pozostałe dzieci przygotowywały ozdoby i ubierały choinkę.  Jednak najważniejsze były prezenty, po powrocie św. Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom wymarzone upominki. Był to bardzo radosny i wyjątkowy dzień dla naszych pociech. Obiecujemy być grzeczni, aby w przyszłym roku św. Mikołaj również u nas zagościł.
warsztatybetonowe m
W dniach 25-27 listopada w Zawierciu odbyły się „XV Jesienne Warsztaty Betonowe” organizowane przez Górażdże Cement S.A. Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniom projektowania betonu w praktyce. Oprócz wykładów prowadzonych przez przedstawicieli świata nauki (AGH, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, PAN) główną częścią warsztatów były całodzienne zajęcia praktyczne pokazujące najnowsze trendy w technologii betonu oraz dynamiczny rozwój chemii budowlanej. W spotkaniu wzięło udział 170 osób reprezentujących zarówno wyższe uczelnie, instytuty badawcze czy laboratoria budowlane jak i liczne firmy wykonawcze. Naszą firmę reprezentowali Panowie: Wojciech Marciniszyn, Łukasz Thomalla oraz Tomasz Pużak. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz przeprowadzone rozmowy zaowocują kolejnymi kontraktami oraz kolejnymi nowościami w naszej ofercie.
ekomatbud
Grupa studentów z Politechniki Opolskiej Wydziału Budownictwa skupiona w kole naukowym materiałów budowlanych EkoMat-Bud odwiedziła w dniu 20 listopada P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Studenci mieli okazję zobaczyć proces produkcyjny naszych elementów od przygotowania zbrojenia i form poprzez układanie betonu w formie, aż po gotowy element przekazywany do transportu. Zainteresowanie wzbudziły również badania jakie wykonywane są w zakładzie, m. in. badanie wytrzymałości na zgniatanie rury żelbetowej.