Rury Styczne

 

B_108_2019-rury styczne DN300-3000  PDF | 144.53 kb

B_109_2019-rury styczne DN300-3000 + wkładki, okładziny, powłoki  PDF | 144.27 kb

B_110_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700  PDF | 144.90 kb

B_111_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 + wkładki, okładziny, powłoki  PDF | 144.53 kb

B_112_2019-rury styczne DN300-3000 PEHD lub PP  PDF | 144.87 kb

B_113_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 PEHD lub PP  PDF | 144.40 kb

B_76_2018-studnie styczne  PDF | 144.50 kb

 

Rurowe zestawy retencyjne

 

B_167_2019-rurowe zest. ret. DN300-3600 i przekrój jajowy WN lub WH 300 do 450-3000 do 45000  PDF | 144.23 kb

B_168_2019-rurowe zest. ret. DN300-3600 i przekrój jajowy 300 do 450-3000 do 45000 PEHD lub PP  PDF | 142.24 kb

 

Studnie o przekroju prostokątnym

 

B_74_2018-studnie o przekroju prostokątnym  PDF | 155.93 kb

 

Studnie o przekroju prostokątnym z wkładkami, powłokami itp

 

B_75_2018-studnie o przekroju prostokątnym z wkładkami lub powłokami  PDF | 155.37 kb

 

Rury o przekroju prostokątnym 

 

B_100_2019-DBR 500 na 500 do 5000 na 5000  PDF | 143.87 kb

B_101_2019-DBT 500 na 500 do 5000 na 5000  PDF | 144.44 kb

B_119_2019-rury skośne o przekroju prostokątnym  PDF | 144.89 kb

B_128_2019-trójniki DN300-3600 lub o przekroju prostok. 500 na 500 do 5000 na 5000  PDF | 144.47 kb

B_130_2019-rury łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000  PDF | 143.43 kb

B_132_2019-rury proste i łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 z lub bez komina złazowego  PDF | 143.83 kb

B_154_2019-rury przekrój kwadratowy lub prostokątny 500 na 500 do 2000 na 2000  PDF | 143.24 kb

B_156_2019-rury skrzyn. 100 na 100 do 2000 na 2000 dwudzielne 100 na 100 do 2000 na 2000  PDF | 143.47 kb

B_162_2019-DBP 500 na 500 do 2000 na 2000  PDF | 143.47 kb

 

Rury o przekroju prostokątnym z wkładkami, powłokami itp

 

B_118_2019-DBP 500 na 500 do 5000 na 5000 + wkładki, okładziny, powłoki  PDF | 144.55 kb

B_129_2019-trójniki DN300-3600 lub o przekroju prostok. 500 na 500 do 5000 na 5000 wkł., powł.  PDF | 144.37 kb

B_131_2019-rury łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 + wkładki, okładziny, powłoki  PDF | 144.38 kb

B_133_2019-rury proste i łuk. DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 z lub bez komina złaz. + wkł., okł.  PDF | 145.32 kb

B_155_2019-rury przekrój kwadratowy lub prostokątny 500 na 500 do 2000 na 2000 PEHD lub PU  PDF | 144.80 kb

 

Elementy modułowe

 

B_165_2019-element modułowy typu _U-profil_ 3500 do 8000-1000 do 2000 PDF | 143.88 kb

B_166_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 2000 PEHD lub PP PDF | 144.93 kb

B_169_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 3500 z elementami pokrywowymi PDF | 144.30 kb

B_170_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 3500 z el. pokryw. PEHD lub PP  PDF | 144.71 kb

B_69_2017- U profil PDF | 246.77 kb

 

Rury Sani-Pipe

 

B_134_2019-rury specjalne SaniPipe DN1800-3200 z uszczelką zintegrowaną lub klinową  PDF | 144.53 kb

B_136_2019-rury specjalne SaniPipe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000  PDF | 144.27 kb

B_137_2019-rury specjalne SaniPipe WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700 z uszcz. zint. lub klinową  PDF | 144.90 kb