Rury

 

001_02_CPR_2021_RG_C_40-50_KL150_N5_XA1_XF1_KLIN DN 1400- DN 1600 PDF | 143.88 kb

002_02_CPR_2021_RGZ_C_40-50_KL150_N5_XA1_XF1_ZINT DN 1400-1600 PDF | 144.93 kb

003-02-CPR-2021-rury witros betonowe PDF | 144.30 kb

004-02-CPR-2021-rury witros zelbetowe kl.A  PDF | 144.71 kb

021_01_CPR_2021_RTZ_C_40-50_KL175_N5_XA1_XF1_ZINT PDF | 246.77 kb

022_01_CPR_2021_RTZ_C_45-55_KL150_N5_XA1_XF1_ZINT PDF | 143.88 kb

027-CPR-2021 wipro kl.II DN 300 - DN 1200 PDF | 143.88 kb

B_103_2019-DN300-3000 długości użytkowe do 3500 PDF | 144.93 kb

B_104_2019-DN1800-3000 długości użytkowe do 3500 - łukowe PDF | 144.30 kb

B_116_2019-Witros RDK lub RDZ DN1800-3600  PDF | 144.71 kb

B_117_2019-Witros RDK lub RDZ DN1800-3600 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 246.77 kb

B_120_2019-rury skośne o przekroju okrągłym DN300-3600, jajowym 300 na 450 do 1800 na 2700 PDF | 144.30 kb

B_121_2019-rury skośne o przek. okr. DN300-3600, jaj. 300 na 450 do 1800 na 2700 + wkł. powł.  PDF | 144.71 kb

B_138_2019-Witros BKZ lub ZKZ DN300-2000 PDF | 246.77 kb

B_139_2019-Witros DN400-2000 przepust uszcz klin_zint PDF | 143.88 kb

B_161_2019-rury skośne DN300-2000 PDF | 144.93 kb

B_163_2019-króćce do rur DN300-2000 i WN lub HN 300 lub 340-2000 PDF | 144.30 kb

B_164_2019-prefabrykowane umocnienia wlotów i wylotów rurociągów i przepustów  PDF | 144.71 kb

B_80_2019-Witros DN1800-3600 PDF | 246.77 kb

IT_C_001_2021  PDF | 120.00 kb

IT_C_002_2021  PDF | 120.00 kb

IT_C_003_2021  PDF | 123.00 kb

IT_C_004_2021  PDF | 124.00 kb

IT_C_021_2021  PDF | 124.00 kb

IT_C_022_2021  PDF | 124.00 kb

IT_C_027_2021-WIPRO_klasaII  PDF | 123.00 kb

 

Rury z wkładkami, powłokami itp

 

B_94_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 PEHD lub PP  PDF | 144.53 kb

B_81_2019-Witros DN300-3600 PEHD  PDF | 144.27 kb

B_82_2019-Witros DN300-3600 GRP  PDF | 144.90 kb

B_83_2019-Witros DN300-3600 powłoka wewnętrzna PU  PDF | 144.53 kb

B_84_2019-Witros DN300-3600 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 144.27 kb

B_85_2019-Witros DN300-3600 powłoka bazaltowa lub klinkierowa  PDF | 144.90 kb

B_86_2019-Witros DN300-3600 powłoka PVC  PDF | 144.53 kb

B_102_2019-DN300-3000 oraz WN lub HN 300 lub 450-3000 lub 4500  PDF | 144.27 kb

B_105_2019-DN300-3000 długości użytkowe do 3500 +wkładki, okładziny, powłoki chemoodpornymi  PDF | 144.90 kb

B_114_2019-Witros RDK lub RDZ DN300-3600 z dodatkiem polimeru  PDF | 144.53 kb

B_115_2019-Witros RDK lub RDZ DN300-3600 powłoka wewnętrzna z żywic chemoodpornych  PDF | 144.27 kb

B_140_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 PEHD lub PP  PDF | 144.90 kb

B_141_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 GRP  PDF | 144.90 kb

B_142_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 powłoka wewnętrzna PU  PDF | 144.90 kb

B_143_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 144.90 kb

 

Rury o profilu jajowym i gardzielowym

 

020-01-CPR-2021-jajowe żelbetowe kl.A  PDF | 144.23 kb

025-CPR-2021_jajowe_betonowe  PDF | 142.24 kb

B_106_2019-WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700 długości użytkowe do 3500- łukowe  PDF | 142.24 kb

B_120_2019-rury skośne o przekroju okrągłym DN300-3600, jajowym 300 na 450 do 1800 na 2700  PDF | 142.24 kb

B_149_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800  PDF | 142.24 kb

B_93_2019-WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700  PDF | 142.24 kb

B_98_2019-przekrój gardzielowy 1200 lub 900-3600 lub 2250  PDF | 142.24 kb

IT_C_020_2021  PDF | 121.00 kb

IT_C_025_2021  PDF | 122.00 kb

 

Rury o profilu jajowym i gardzielowym z wkładkami, powłokami itp 

 

B_107_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 dł. użytk. do 3500 + wkł., okładz., powł. - łukowe  PDF | 143.87 kb

B_121_2019-rury skośne o przekr. okr. DN300-3600, jaj. 300 na 450 do 1800 na 2700 + wkł., powł.  PDF | 144.44 kb

B_150_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 PEHD lub PP  PDF | 144.89 kb

B_151_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 powłoka wewnętrzna PU  PDF | 144.47 kb

B_152_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 143.43 kb

B_153_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 okładzina kamionk., klinkier. lub bazalt.  PDF | 143.83 kb

B_95_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 powłoka wewnętrzna PU  PDF | 143.24 kb

B_96_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 143.47 kb

B_97_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 okładzina kamionkowa, klinkierowa lub bazaltowa  PDF | 143.47 kb

B_99_2019-przekrój gardzielowy 1200 lub 900-3600 lub 2250 PEHD lub PP  PDF | 143.47 kb

 

Rury z kinetą lub stopką

 

B_122_2019-rury z kinetą DN300-3200  PDF | 144.55 kb

B_123_2019-rury ze stopką DN1800-3200  PDF | 144.37 kb

B_124_2019-rury z kinetą i ze stopką DN300-3200 + wkładki, okładziny, powłoki  PDF | 144.38 kb

B_157_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000  PDF | 145.32 kb

B_158_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 PEHD lub PP  PDF | 144.80 kb

B_159_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 GRP  PDF | 144.80 kb

B_160_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 PU  PDF | 144.80 kb

 

Rysunki

 

rury_witros_300_beton  PDF | 11.53 kb

rury_witros_300_króciec_beton_lub_żelbet_BB  PDF | 5.27 kb

rury_witros_300_króciec_beton_lub_żelbet_BK  PDF | 12.90 kb

rury_witros_400_beton  PDF | 14.53 kb

rury_witros_400_króciec_beton_lub_żelbet_BB  PDF | 5.54 kb

rury_witros_400_króciec_beton_lub_żelbet_BK  PDF | 11.33 kb

rury_witros_500_beton  PDF | 12.54 kb

rury_witros_500_króciec_beton_lub_żelbet_BB  PDF | 5.55 kb

rury_witros_500_króciec_beton_lub_żelbet_B  PDF | 12.38 kb

rury_witros_600_beton  PDF | 11.89 kb

rury_witros_600_króciec_beton_lub_żelbet_BB  PDF | 5.57 kb

rury_witros_600_króciec_beton_lub_żelbet_BK  PDF | 12.40 kb

rury_witros_800_beton  PDF | 11.41 kb

rury_witros_800_króciec_beton_lub_żelbet_BB  PDF | 5.22 kb

rury_witros_800_króciec_beton_lub_żelbet_BK  PDF | 11.80 kb

rury_witros_1000_króciec_żelbet_bk_bk  PDF | 5.92 kb

rury_witros_1000_króciec_żelbet_bk_k  PDF | 12.27 kb

rury_witros_1200_króciec_żelbet_bk_bk  PDF | 5.90 kb

rury_witros_1200_króciec_żelbet_bk_k  PDF | 11.83 kb

witros_300_żelbet  PDF | 32.64 kb

witros_400_żelbet  PDF | 33.33 kb

witros_500_żelbet  PDF | 33.54 kb

witros_600_żelbet  PDF | 34.55 kb

witros_800_żelbet  PDF | 32.38 kb

witros_1000_żelbet  PDF | 32.89 kb

witros_1200_żelbet  PDF | 33.57 kb

witros_dn1400_żelbet  PDF | 67.40 kb

witros_dn1400_żelbet_kineta  PDF | 68.41 kb

witros_dn1600_żelbet  PDF | 68.22 kb

witros_dn1600_żelbet_kineta  PDF | 69.80 kb

witros_dn1800_żelbet  PDF | 69.40 kb

witros_dn1800_żelbet_kineta  PDF | 70.41 kb

witros_dn2000_żelbet  PDF | 70.22 kb

witros_dn2000_żelbet_kineta  PDF | 71.80 kb

Witros skosne DN800 34 P266 ok  PDF | 9.10 kb

Witros skosne DN1000 34 P333 ok  PDF | 9.46 kb

Witros skosne DN1200 34 P400 ok  PDF | 7.95 kb

Witros skosne DN1500 34 P300 ok  PDF | 8.11 kb