Studnie do mikrotunelingu

 

B_77_2018-studnie do mikrotunelingu  PDF | 155.55 kb

 

Rury przeciskowe

 

005-02-CPR-2019-rury przeciskowe C40-50 PDF | 662.88 kb

006-02-CPR-2019-rury przeciskowe C70-85 PDF | 663.93 kb

B_125_2019-rury przeciskowe RPS z kinetą DN300-3200 PDF | 144.30 kb

B_126_2019-rury przeciskowe RPS ze stopką DN1800-3200  PDF | 144.71 kb

B_127_2019-rury przeciskowe RPS z kinetą i stopką DN300-3200 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.77 kb

B_135_2019-przeciskowe rury specjalne SaniPipe DN1800-3200 z uszczelką klinową, o profilu okrąg. PDF | 144.23 kb

B_144_2019-rury przeciskowe RPS DN500-2000  PDF | 142.24 kb

B_145_2019-rury przeciskowe RPS DN500-2000 PEHD lub PP  PDF | 143.53 kb

B_146_2019-rury przeciskowe RPS DN500-2000 GRP  PDF | 144.44 kb

B_147_2019-rury przeciskowe RPS DN500-2000 PU  PDF | 144.89 kb

B_148_2019-rury przeciskowe RPS DN500-2000 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 144.47 kb

B_87_2019-DN1800-3600.pdf  PDF | 143.43 kb

B_88_2019-DN300-3600 PEHD  PDF | 143.83 kb

B_89_2019-DN300-3600 GRP  PDF | 143.24 kb

B_90_2019-DN300-3600 powłoka wewnętrzna PU lub PVC.pdf  PDF | 143.47 kb

B_91_2019-DN300-3600 powłoka wewnętrzna GRP  PDF | 143.47 kb

B_92_2019-DN300-3600 powłoka bazaltowa lub klinkierowa  PDF | 143.47 kb

Rysunki

 

dn2000_a3 PDF | 58.88 kb

dn2500_a3 PDF | 193.93 kb

dn3200_a3 PDF | 184.30 kb

rury_przeciskowe_dn500  PDF | 8.71 kb

rury_przeciskowe_dn600 PDF | 9.77 kb

rury_przeciskowe_dn800  PDF | 9.23 kb

rury_przeciskowe_dn1000  PDF | 11.24 kb

rury_przeciskowe_dn1200  PDF | 11.53 kb

rury_przeciskowe_dn1400  PDF | 11.44 kb

rury_przeciskowe_dn1600  PDF | 12.23 kb

rury_przeciskowe_dn1800  PDF | 12.84 kb

rury_przeciskowe_dn2000  PDF | 12.99 kb