Dennice standardowe

Kategoria: Studnie
 • Betonowe lub żelbetowe
 • Wykonywane w nowoczesnej technologii betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • Łączone na uszczelkę
 • Średnice od DN 1000 mm do DN 3200 mm
 • Szeroki wachlarz wysokości
 • Zgodnie z normą PN-EN 1917, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną w zależności od średnicy
 • Monolitycznie zamontowane przejścia szczelne (m.in. Witros, PCV, GRP, PEHD, kamionka) w jednym cyklu produkcyjnym
 • Dla przejść dużej średnicy wykonywany płaski bok dennicy (tzw. odsadzka) zapewniający całkowitą szczelność przejść oraz prosty, bezpieczny i bezproblemowy montaż przyłączy
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50 (np. C70/85)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na ścieranie) lub wyższe w zależności od zamówienia
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Możliwość zastosowania cementu hutniczego SR lub HSR – odpornego na siarczany
 • Dostępna również w wersji podwyższonej wytrzymałości na tereny poddane dużym naciskom, klasa obciążeń do F900
 • Wyposażone w profesjonalne kotwy do montażu

 

ŚREDNICA WYSOKOŚĆ GRUBOŚĆ MAX. ŚREDNICA
PRZEJŚCIA
dmax
WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
ŚCIANKI
t1
DNA
t2
[mm] [kg]
1000 1300 min 500
max 1500
min 650
max 1650
150 150 600 min 1200
max 2850
1200 1500 min 500
max 2350
min 650
max 2500
150 min 150
max 200
800 min 1550
max 5000
1500 1800 min 1000
max 2300
min 1200
max 2500
150 200 1000 min 3100
max 6500
2000 2400 min 1900
max 2300
min 2100
max 2500
200 200 1600 min 11500
max 16000
2500 - 3200 dane dostępne na zamówienie