PV Tank | P.V. Prefabet

PV Tank

  • Zbiorniki z prefabrykowanych elementów żelbetowych sprężonych kablami
  • Różne gabaryty i głębokości posadowień (naziemne lub częściowo zagłębione)
  • Klasa wytrzymałości betonu C35/45 oraz C40/50
  • Wypełnienie spoin między elementami ściennymi zaprawą uszczelniającą
  • Gwarancja szczelności elementów i połączeń
  • Parametry są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta
  • Montaż przeprowadzany wyłącznie przez zakładowych, wyszkolonych monterów (trwa 1 dzień)
  • Kompleksowa realizacja inwestycji
  • Przeznaczanie:
    • kontenery osadu w oczyszczalniach ścieków
    • zbiorniki na płynne odchody zwierzęce w małych, średnich i dużych gospodarstwach rolnych
    • komory fermentacyjne i pofermentacyjne w biogazowniach
    • do przemysłowego gromadzenia wody deszczowej
WYSOKOŚĆ ŚCIAN ŚREDNICA PŁYTY DENNEJ OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA BRUTTO ILOŚĆ ELEMENTÓW
[m]  [m3] [szt.]
3.0 min 7,68
max 31,26  
min 119
max 2258
min 15
max 64  
4.0 min 159
max 3006
6.0 min 239
max 4460

Etapy produkcji

pv tank3pv tank4

Indywidualny projekt                                                                             Płyta denna

pv tank5pv tank6pv tank7

Montaż ścian                                                   Przeciąganie lin                                             Belka pierścieniowa

pv tank8

Gotowy zbiornik

 

Pliki