P.V. Prefabet Kluczbork S.A. jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych.
Nasze wyroby przeznaczone są głównie do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, infrastruktury drogowej, kolejowej, oczyszczalni ścieków oraz inwestycji związanych z gromadzeniem wód deszczowych.

Dostarczamy produkty, które w trosce o środowisko życia ludzi, pomagają zapobiegać szkodliwym konsekwencjom zmian klimatu i minimalizować ich skutki kiedy się pojawią.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów są przede wszystkim opinie klientów i za tym dalej idąca wieloletnia współpraca.

Kluczem do sukcesu P.V. Prefabet są nasi pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizujemy naszą strategię rozwoju i budujemy przewagę konkurencyjną na rynku.

Firma P.V. Prefabet Kluczbork S.A. współpracuje również z wiodącymi sieciami dystrybucji w sektorze kanalizacyjnym co umożliwia sprzedaż produktów zarówno bezpośrednio jak i pośrednio naszym klientom.