Rury przeciskowe

Żelbetowe (system rur sztywnych, których sztywność obwodowa ma wartość nieskończoną)

 • Łączone na uszczelkę klinkową SBR lub uszczelkę o podwyższonej odporności z materiałów typu NBR lub według innych wymagań klienta
 • Średnice od DN 500 mm do DN 3600 mm
 • Zgodnie z normą PN-EN 1916, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną w zależności od średnicy i zastosowania
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50 (np. C70/85; C90/105)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (lub wyższej w zależności od zamówienia)
 • Manszeta stalowa będąca kielichem rury wykonana standardowo ze zwykłej stali zabezpieczonej antykorozyjnie (w przypadku zastosowania rur dla mediów o podwyższonej agresywności chemicznej
 • Na indywidualne zamówienie możliwość zastosowania manszet ze stali Corten, V2A, V4A, w ocynku lub innych
 • Pierścień drewniany wpływający na wartości sił przeciskowych mający za zadanie niwelację koncentracji naprężeń
 • Możliwość dodatkowego zabezpieczenia wnętrza rury wykładziną PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływanie chemiczne
 • Warunki zastosowania rur przeciskowych:
  • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonane zgodnie z ATV A161 z uwzględnieniem ATV 121
  • Obciążenie komunikacyjne SLW60
  • Rodzaje gruntu: G1-G4
  • Zagłębienie do 10 metrów poniżej poziomu terenu (poniżej deklarowanego zagłębienia kolektora możliwe jest posadowienie rur przeciskowych po wykonaniu niezbędnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych)
  • Możliwość wydłużenia przeciskanych odcinków poprzez zastosowanie stacji pośrednich na indywidualne zamówienie klienta
 • Zastosowanie:
  • sieci kanalizacyjnych służące do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych
  • odwadnianie dróg, tras komunikacyjnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych
  • melioracja gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim
  • drogowe przepusty rurowe w inżynierii komunikacyjnej
  • przejścia dla zwierząt

przeciskowe schemat3

ŚREDNICA DŁUGOŚĆ   GRUBOŚĆ
ŚCIANKI
t
 MANSZETA  WAGA
ORIENTACYJNA
DOPUSZCZALNA
SIŁA
PRZECISKOWA
Fcj
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUD.
I
CAŁ.
L
[mm]      [kg] [MN]
500 660 1990   2090 80 180x6 730 1,078
600 766 2090 82,5   880 1,269
800 966 2090 82,5   1140 1,651
1000 1280 3000      3120 140 200x8 3760 3,573
1200 1490 3120 145   4600 4,479
1400 1720 3120 160   5880 6,076
1600 1940 3120 170 200x10 7090 7,425
1800 2160 3120 180 220x10 8400 9,056
2000 2400 3120 200 200x10 10370 11,714
2200-3600 dane dostępne na zamówienie   

 rury przeciskowe 2

 

Pliki