Studnie z wkładką PRECO®

Kategoria: Studnie

W związku ze zmieniającą się charakterystyką ścieków kanalizacyjnych i wzrostem ich agresywności zaleca się stosowanie zabezpieczeń studni w postaci wkładek tworzywowych typu PRECO®.

Właściwości wkładki PRECO®:

 • Wkładka wykonana z poliuretanu (PU)
 • Natryskowa metoda produkcji zapewnia produkt monolityczny, nie wymagający późniejszego łączenia np. przejść szczelnych
 • Dolna część wkładki z posypką i elementami kotwiącymi zapewnia całkowite połączenie
  z dennicą betonową lub żelbetową
 • Odporność na kwasy (w różnym stężeniu), detergenty, sole oraz związki ropopochodne
 • Antypoślizgowy spocznik
 • Duża elastyczność w dopasowaniu ilości i kątów wlotów, ich średnic, kątów spadku kinety, ewentualnych redukcji średnic oraz rodzaju
  i ilości przejść szczelnych
 • Ukształtowanie kanału głównego w kinecie może być proste lub skierowane pod kątem w dowolnym odchyleniu od osi odcinka wlotowego, na które pozwala geometria kinety oraz zastosowanych podłączeń
 • Stosowane w kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz ogólnospławnej dla potrzeb komunalnych oraz przemysłowych
 • Możliwość zabezpieczenia wszystkich elementów studni betonowej lub żelbetowej (ścian dennicy, kręgów, zwężek, płyt pokrywowych) – system PRECO® Konsequent
 • Montaż w studni na etapie produkcji

 

ŚREDNICA STUDNI Z WKŁADKĄ ŚREDNICA PRZEJŚCIA
DN min max
[mm]
1000 150 600
1200 800
1500 1000
2000 1200

 

   Możliwości produkcyjne wkładek PRECO®
Standard Specjalne
Spadek w kinecie 1% > 1 %
Pionowe pochylenie przejścia ≤ 6 % > 6 %
Dodatkowe doloty w linii górnej w linii dolnej
Usytuowanie kinety centrycznie asymetrycznie
Spadek spocznika w kinecie 01:20 01:20
Wysokość kinety średnica największej rury średnica największej rury
Wysokość ponad spocznikiem 50 mm > 50 mm
(system Konsequent)
Zabezpieczenie antypoślizgowe na spoczniku na spoczniku
Stopnie drabinki drabinki / skrzynki włazowe