Rury prostokątne i przepusty drogowe | P.V. Prefabet

Rury prostokątne i przepusty drogowe

 • Żelbetowe rury o przekroju kwadratowym lub prostokątnym
 • Łączone na uszczelkę klinową lub na zaprawę
 • Zgodnie z Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień wodoszczelności betonu W8
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50
 • Klasa ekspozycji betonu XC3, XF1, XA1
 • Wymiary elementu ograniczają możliwości transportowe i montażowe
 • Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wnętrza wykładziną PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływanie chemiczne
 • Poza wymiarami standardowymi wykonujemy również elementy na indywidualne zamówienie
 • Zastosowanie:
  • Przepusty drogowe dla których zaprojektowano obciążenie ruchome klasy A wg PN-85/S-10030 a także obciążenie pojazdem klasy 150 – pojazd specjalny
  • Sieć kanalizacyjna
  • Przejścia dla zwierząt
  • Rury osłonowe
  • Zbiorniki wody – szczelność gwarantowana 0,5 bar
  • Pionowe zbiorniki wody
  • Rurociągi o profilu prostokątnym i kwadratowym
  • Kanały ściekowe
  • Studnie zapuszczane do mikrotunelingu
  • Przejezdne kanały ciepłownicze

rury prostokatne3rury prostokatne4rury prostokatne5rury prostokatne6

  WYMIARY STANDARDOWE RUR PROSTOKĄTNYCH I PRZEPUSTÓW DROGOWYCH
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ   GRUBOŚĆ
t
 FAZOWANIE
e
 WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
B
ZEW.
B
WEW.
H
ZEW.
H
BUD.
I
CAŁ.
L
[mm]        [kg]
1,00 1,40 1,00 1,40 2,00                 2,14                 0,20                 0,20                 5200
1,00 1,40 1,25 1,65 5700
1,00 1,40 1,50 1,90 6200
1,00 1,40 1,75 2,15 6700
1,00 1,40 2,00 2,40 7200
1,00 1,40 2,25 2,65 7700
1,00 1,40 2,50 2,90 8200
1,00 1,40 2,75 3,15 8700
1,25 1,65 1,50 1,90 6700
1,25 1,65 2,00 2,40 7700
1,25 1,65 2,50 2,90 8700
1,50 1,90 1,50 1,90 7200
1,50 1,90 2,00 2,40 8200
1,50 1,90 2,25 2,65 8700
1,50 1,90 2,50 2,90 9200
1,75 2,15 2,00 2,40 8700
2,00 2,40 2,00 2,40  
2,00 2,50 3,00 3,50 1,50 1,50 0,25 0,20 10610
2,00 2,52 3,00 3,52 0,26 11060

 

 

 

Pliki