Wpusty uliczne

Kategoria: Studnie
 • Betonowe (lub żelbetowe na zamówienie)
 • Średnica DN 500 mm
 • Studzienka niewłazowa
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień wodoprzepuszczalności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu C35/45
 • Nasiąkliwości ≤ 5 %
 • Zgodnie z normą PN-EN 1917
 • Monolityczne wysokości osadnika do 2500mm
 • Możliwość zwiększenia standardowej wysokości poprzez zastosowanie nadbudowy wpustu o wysokości 1000 mm
 • Otwór przyłączeniowy z uszczelką na wysokości 900 mm od dna osadnika
 • Możliwość zmiany wysokości przyłącza na specjalne zamówienie
 • Możliwość podłączania przejścia Ø200 oraz Ø160 bez utraty szczelności
 • Poszerzona dolna część osadnika
 • Brak konieczności stosowania wylewki betonowej lub dodatkowej płyty podstudziennej
 • Dostępność wpustów bez poszerzenia dennego

 

OSADNIK WPUSTU ULICZNEGO

wpusty 2wpusty 1

NADBUDOWA WPUSTU ULICZNEGO

wpusty 4wpusty 3

    ŚREDNICA WYSOKOŚĆ GRUBOŚĆ   ŚREDNICA
PRZEJŚCIA
 WYSOKOŚĆ
OSADNIKA
 WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA h  CAŁKOWITA H  ŚCIANKI t1  DNA t2
[mm]         [kg]
OSADNIK 500 593 1500
2000
2500
1600
2100
2590
65
65
75
93 min. 160
max. 200
900 535
675
950
NADBUDOWA 500 593 1000 1100 65 - min. 160
max. 200
- 310

 

POKRYWA DUOpokrywa duo

pokrywa duo schemat

PIERŚCIEŃ DUO

pierscien duo schemat

 POKRYWA MONO-PLUSpokrywa duo

pokrywa mono plus

 

    ŚREDNICA   WYSOKOŚĆ   WAGA
WEW. DN  ZEW. DZ BUDOWLANA h CAŁKOWITA H ORIENTACYJNA
    [mm]  [kg]
POKRYWA DUO      500 1000 150 150 220
PIERŚCIEŃ DUO 720 1020 200 200 200
POKRYWA MONO PLUS      500 868 200 295 220

Pliki