Studnie zapuszczane | P.V. Prefabet

Studnie zapuszczane

 • Żelbetowe
 • Łączone na uszczelkę
 • Średnice od DN 1500 mm do DN 3200 mm
 • Szeroki wachlarz wysokość (skok co 1 cm)
 • Odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 1917, odpowiedniej Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej
 • Zbrojenie studni wykonane ze stali AIIIN
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C35/45 (np. C70/85, C90/105)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na ścieranie) lub wyższe w zależności od potrzeb projektu
 • Możliwość zastosowania cementu hutniczego SR lub HSR – odpornego na siarczany
 • Maksymalna głębokość posadowienia studni 10 mb poniżej poziomu terenu ( dopuszcza się większe głębokości pod warunkiem wykonania obliczeń statyczno- wytrzymałościowych)
 • Dolna część studni z nożem żelbetowym ułatwiającym zapuszczenie studni (w przypadku gruntów zwięzłych studnia wyposażona dodatkowo w nóż stalowy)
 • Dolna część studni z felcem do zakotwienia korka betonowego
 • Otwory w studni wypełnione polistyrenem z min. 5 cm otuliną z betonu
 • Kręgi nadbudowy, łączone na uszczelkę klinową, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917, odpowiedniej Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm
 • Płyta pokrywowa przenosząca obciążenia ruchem drogowym (SLW60)
 • Dostępna również w wersji podwyższonej wytrzymałości na tereny poddane dużym naciskom, klasa zwieńczeń F900 wg normy PN-EN 124
 • Zastosowanie jako komory startowe i odbiorcze w technologii bezwykopowej oraz przy wykopach otwartych

 

ŚREDNICA WYSOKOŚĆ GRUBOŚĆ   MAX.
ŚREDNICA
PRZEJŚCIA
Dmax
 WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
ŚCIANKI
t1
DNA
t2
[mm]       [kg]
1500 1800 max 1700 min 1000
max 2300
150 600 800 min 2000
max 6500
2000 2400 max 2100 min 1000
max 2850
200 600 800 min 3000
max 9500
2500 2740/2900 max 2120 min 1000
max 2850
120/200 600 800 min 2500
max 6800
3200 3700 max 2050 min 1000
max 2900
250 700 800 min 6500
max 19000

 rury przeciskowe2

 

Kręgi studni zapuszczanej

zapuszczana schemat 2  zapuszaczana 3

ŚREDNICA WYSOKOŚĆ  GRUBOŚĆ
ŚCIANKI
t
 WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
[mm]     [kg]
1500 1800 min 1000
max 2000
min 1150
max 2150
150 min 900
max 5500
2000 2400 min 1000
max 2700
min 1150
max 2850
200 min 1600
max 9500
2500 2740/2900 min 1000
max 2720
min 1130
max 2850
120/200 min 2400
max 6800
3200 3700 min 1000
max 2500
min 1150
max 2650
250 min 6500
max 7000

 

Płyty pokrywowe studni zapuszczanej

zapuszczana schemat 4  pokrywa 4

 

ŚREDNICA WYSOKOŚĆ  GRUBOŚĆ
ŚCIANKI
t
 WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
[mm]     [kg]
1500 625
800
1200
 1000   
1800 200 200 min 1200
max 1500
2000 2400 250 250 min 2000
max 2500
2500 2740 250 250 min 2800
max 3400
3200 3700 270 270 min 6200
max 6800

Pliki