Rury Witros

Kategoria: Rury
 • Betonowe lub żelbetowe (system rur sztywnych, których sztywność obwodowa ma wartość nieskończoną)
 • Łączone na uszczelkę zintegrowaną (DN300 - DN1200) lub klinową (DN1400 - DN3600)
 • Średnice od DN 300 mm do DN 3600 mm
 • Zgodnie z normą PN-EN 1916, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną w zależności od średnicy i zastosowania
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50 (np. C70/85)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na ścieranie) lub wyższa w zależności od zamówienia
 • odpowiadające klasom obciążenia wg normy PN-85/S - 10034
 • Króćce żelbetowe o standardowej długości 1000 mm

 • Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wnętrza rury wykładziną PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływanie chemiczne

 • Zastosowanie:

  • sieci kanalizacyjne służące do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych

  • odwadnianie dróg, tras komunikacyjnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych

  • melioracja gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim

  • drogowe przepusty rurowe w inżynierii komunikacyjnej

  • przejścia dla zwierząt

ŚREDNICA  DŁUGOŚĆ   GRUBOŚĆ
ŚCIANKI
t
 WAGA ORIENTACYJNA BETON ŻELBET 
WEW.
DN
ZEW.
DZ1
ZEW.
DZ2
BUD.
L
CAŁ.
L
KL. C KL. A KL. S
[mm]      [kg]  [kN/mb] 
300 440 536 2500       2580 70 550 45 50 60
400 540 642 2585 70 700 60 60 75
500 650 766 2590 75 930 60 75 90
600 760 900 2590 80 1190 70 100 120
800 990 1165 2600 90-95 1900 80 120 150
1000 1240 1440 2600 120 2990 - 150 175
1200 1470 1720 2600 135 4125 - 180 200
1400 1720 1720 3000     3150 160 5880 - 210 -
1500 1820 1820 3150 160 6255 - 225 -
1600 1940 1940 3150 170 7085 - 240 -
1800 2160 2160 3150 180 8395 - 270 -
2000 2400 2400 3150 200 10365 - 300 -
2200-3600 dane dostępne na zamówienie     

Pliki