Rury o profilu jajowym | P.V. Prefabet

Rury o profilu jajowym

Kategoria: Rury
 • Betonowe lub żelbetowe
 • Łączone na uszczelkę zintegrowaną
 • Betonowa stopka podpierająca
 • Średnice od DN 600/900 mm do DN 1200/1800 mm
 • Zgodnie z normą PN-EN 1916, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną w zależności od średnicy i zastosowania
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50 (np. C70/85)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na ścieranie) lub wyższej w zależności od zamówienia
 • Króćce o standardowej długości 1000 mm
 • Kotwy transportowe ułatwiające rozładunek rur i ich późniejszy montaż w wykopie
 • Optymalna prędkość przepływu gwarantująca samooczyszczenie kanału
 • Korzystne rozwiązanie dla kanałów o okresowo dużych ilościach ścieków do odprowadzenia
 • Gładka powierzchnia oraz minimalna tolerancja wymiarowa dzięki dojrzewaniu w formach stacjonarnych
 • Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wnętrza rury wykładziną PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływanie chemiczne
 • Elastyczny system składający się z rur i studni z przejściami szczelnymi umożliwiający optymalne dopasowanie do potrzeb każdego projektu

Stosowanie rur o profilu jajowym zapobiega gromadzeniu się na dnie kolektorów osadów, które powodują:

 • Zmianę kształtu kanałów
 • Redukcję pola powierzchni przekroju czynnego
 • Przyśpieszony rozwój korozji siarczanowej
 • Relatywnie duże wahania w dopływie zanieczyszczeń do oczyszczalni ścieków w krótkich okresach czasu
 • Brak konieczności kosztownego usuwania osadów z kolektora

 

ŚREDNICA  DŁUGOŚĆ  GRUBOŚĆ    SZEROKOŚĆ
STOPKI
b
 WAGA ORIENTACYJNA
WEW.
WN/HN
ZEW.
WZ1/HZ1
ZEW.
WZ2/HZ2
BUD.
L
CAŁ.
L
ŚCIANKI
t1
ŚCIANKI
t2
ŚCIANKI
t3
[mm]         [kg]
600/900 820/1200 970/1265 3000 3130 110 120 180 430 2900
700/1050 940/1380 1100/1445 3130 120 135 195 480 3600
700/1250 940/1580 1100/1645 3130 120 135 195 480 3780
800/1200 1060/1560 1230/1625 3130 130 150 210 540 4500
1000/1500 1270/1920 1500/1990 3155 135 180 240 670 6200
1200/1800 1510/2280 1770/2355 2500 2655 155 210 270 790 7275

Zaleta stosowania rur o profilu jajowym

zastosowanie jajowe 1zastosowanie jajowe 2

 

Pliki