Elementy wielkogabarytowe | P.V. Prefabet

Elementy wielkogabarytowe

 • Indywidualnie skonstruowana geometria elementu
 • Profesjonalny montaż elementów dodatkowych
 • Produkcja zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDIM (7,0m x 5,6m x 6,0m), Krajową Oceną Techniczną lub jako wyrób jednostkowy zgodny z dokumentacją klienta
 • Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe elementów
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C35/45 (np.C50/60)
 • Jednoczęściowe elementy kompaktowe z wodoszczelnie zabetonowaną płytą pokrywową lub płytą do późniejszego montażu na budowie
 • Wieloczęściowe elementy dzielone poziomo do szczelnego montażu na placu budowy
 • Pojedyncze elementy monolityczne do 65 ton
 • Maksymalne gabaryty elementu indywidualnie określane dla zaplanowanej trasy przejazdu transportu
 • Gwarancja szczelności
 • Wyposażone w drabinki stalowe powlekane tworzywem
 • Możliwość zastosowania wkładki PEHD w celu zwiększenia odporności na oddziaływania chemiczne
 • Opcjonalne wyposażenie, m.in. rząpie wykonane ze stali nierdzewnej, rury wentylacyjne oraz odpowietrzające
 • Brak konieczności wykonywania uciążliwych prac szalunkowych na placu budowy
 • Skrócony czas budowy
 • Możliwość przenoszenia prefabrykatów dzięki zastosowaniu kotew
 • Koszty montażu i zakupu elementu są łatwym do wyznaczenia składnikiem kosztorysu
 • Czas odwadniania wykopu zostaje skrócony do minimum
 • W przypadku budowy w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych, krótki czas zajęcia pasa drogowego
 • Zastosowanie:
  • Komory wodomierzowe
  • Komory połączeniowe
  • Zbiorniki retencyjne
  • Komory przelewowe ze zintegrowaną ścianką przelewową lub ścianką zatopioną
  • Wloty przepustów

elementy wielkogabarytowe 1 elementy wielkogabarytowe 2

Etapy realizacji:

 1. Doradztwo techniczne przy doborze rozwiązania konstrukcyjnego
 2. Indywidualne opracowanie dokumentacji technicznej i planowanie prac montażowych
 3. Propozycje alternatywne dla najbardziej wymagających projektów
 4. Obliczenia statyczne
 5. Kompleksowa obsługa: produkcja elementu, jego dostawa, zaopatrzenie w systemy transportowe
 6. Zaplanowanie przejazdu na budowę oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 7. Pomoc merytoryczna na budowie podczas montażu elementu

 etapy budoy 1 etapy budoy 2 3etapy budoy 2

 

Pliki