news 1 miniPodpisanie w dniu 12.04.2019r. przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Umowy Patronackiej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku jest wyrażeniem chęci współpracy obu Stron w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

P.V.Prefabet Kluczbork S.A. obejmuje swoim patronatem klasę kształcącą uczniów w zawodzie: Technik Handlowiec oraz Magazynier- logistyk.

Celem Patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, oraz nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy m.in. poprzez współorganizowanie praktyk zawodowych, organizowanie stażu w ramach projektów, współorganizowanie wycieczek zawodowych, czy uczestniczenie uczniów w konkursach i szkoleniach specjalistycznych.